συντηρηση καυστηρα bederus

Συντήρηση  καυστήρα πετρελαίου Buderus

  Σέρβις καυστήρα Buderus

 Ρύθμιση καυστήρα Buderus

Τεχνικός Τηλ Επικοινωνίας για Σέρβις: 697.779.24.54

Συντήρηση Λέβητα Buderus

‘Ελεγχος – Επισκευή Βλάβης – Συντήρηση – Service 

Παροχή πετρελαίου

Ρύθμηση πίεσης πετρελαίου 

Καθαρισμός καπνοδόχου

Καθαρισμός – συντήρηση αντλίας πετρελαίου καυστήρα Buderus

Eλεγχος – αντικατάσταση 

Μπέκ – Ρύθμιση διασκορπιστή πετρελαίου – Φωτοαντίσταση 

Μέτρηση βαθμού απόδωσης

Μέτρηση καυσαερίων 

Επισκευή και αντικατάσταση ανταλλακτικών καυστήρων Buderus

Αντικαταστάσεις Καυστήρων Buderus

Επισκευές Καυστήρων  Buderus

Έκδοση πιστοποιητικού συντήρησης καυστήρα 

Καυστηρατζής / Τεχνικός Καυστήρων

Άμεση Εξυπηρέτηση

σε όλη την Αττική 697.779.24.54

  

Η ολοκληρωμένη συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου εξασφαλίζει:
  • Μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση πετρελαίου διατηρώντας υψηλό συντελεστή απόδοσης ( χαμηλότερη κατανάλωση πετρελαίου)
  • Ασφάλεια λειτουργίας του καυστήρα / καλοριφέρ.
  • Φιλικότερη προς το περιβάλλον κατανάλωση / καύση πετρελαίου